تاریخ :  دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹
نویسنده :  Engineer
نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

شماره دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس
1 7omomi.pdf 871021 اخلاق اسلامي
2 8omomi.pdf 871021 اخلاق اسلامي
3 9omomi.pdf 861010 اخلاق اسلامي – مباني و مفاهيم
4 48omomi.pdf 861013 اصول و مباني مديريت اسلامي
5 10omomi.pdf 861016 انديشه اسلامي 1
6 11omomi.pdf 861016 انديشه اسلامي 1
7 12omomi.pdf 871025 انديشه اسلامي 1
8 13omomi.pdf 871025 انديشه اسلامي 1
9 14omomi.pdf 860318 انديشه اسلامي 1
10 15omomi.pdf 861016 انديشه اسلامي 1
11 21omomi.pdf 861016 انديشه اسلامي 1
12 16omomi.pdf 861007 انديشه اسلامي 2
13 17omomi.pdf 871015 انديشه اسلامي 2
14 18omomi.pdf 860313 انديشه اسلامي 2
15 19omomi.pdf 860606 انديشه اسلامي 2
16 20omomi.pdf 861007 انديشه اسلامي 2
17 22omomi.pdf 871015 انديشه اسلامي 2
18 27omomi.pdf 871101 انقلاب اسلامي ايران
19 28omomi.pdf 360321 انقلاب اسلامي ايران
20 30omomi.pdf 860618 انقلاب اسلامي ايران
21 31omomi.pdf 871101 انقلاب اسلامي ايران
22 29omomi.pdf 861111 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن
23 26omomi.pdf 861015 انگليسي مقدماتي
24 25omomi.pdf 861108 آشنايي با قانون اساسي
25 23omomi.pdf 871028 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
26 24omomi.pdf 871028 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
27 1omomi.pdf 861014 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
28 2omomi.pdf 860317 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
29 3omomi.pdf 871023 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
30 4omomi.pdf 871023 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
31 5omomi.pdf 860610 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
32 6omomi.pdf 861014 آيين زندگي – اخلاق كاربردي
33 70omomi.pdf 860320 تاريخ تحليلي صدر اسلام
34 71omomi.pdf 860608 تاريخ تحليلي صدر اسلام
35 72omomi.pdf 861109 تاريخ تحليلي صدر اسلام
36 75omomi.pdf 871029 تاريخ تحليلي صدر اسلام
37 76omomi.pdf 871029 تاريخ تحليلي صدر اسلام
38 73omomi.pdf 8710 تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام
39 74omomi.pdf 871028 تاريخ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام
40 60omomi.pdf 860323 تربيت بدني 1
41 63omomi.pdf 861025 تربيت بدني 1
42 65omomi.pdf 861025 تربيت بدني 1
43 67omomi.pdf 871105 تربيت بدني 1
44 68omomi.pdf 871105 تربيت بدني 1
45 61omomi.pdf 871107 تربيت بدني 2
46 62omomi.pdf 860324 تربيت بدني 2
47 64omomi.pdf 861101 تربيت بدني 2
48 66omomi.pdf 861101 تربيت بدني 2
49 69omomi.pdf 871107 تربيت بدني 2
50 52omomi.pdf 860312 تفسير موضوعي قرآن
51 55omomi.pdf 861006 تفسير موضوعي قرآن
52 56omomi.pdf 861006 تفسير موضوعي قرآن
53 57omomi.pdf 860615 تفسير موضوعي قرآن
54 53omomi.pdf 871014 تفسير موضوعي قرآن كريم
55 54omomi.pdf 871014 تفسير موضوعي قرآن كريم
56 59omomi.pdf 861006 تفسير موضوعي قرآن كريم
57 58omomi.pdf 861009 تفسير موضوعي نهج البلاغه
58 39omomi.pdf 871102 جمعيت و تنظيم خانواده
59 40omomi.pdf 861112 جمعيت و تنظيم خانواده
60 41omomi.pdf 861112 جمعيت و تنظيم خانواده
61 42omomi.pdf 861112 جمعيت و تنظيم خانواده
62 43omomi.pdf 861112 جمعيت و تنظيم خانواده
63 44omomi.pdf 860322 جمعيت و تنظيم خانواده
64 45omomi.pdf 861112 جمعيت و تنظيم خانواده
65 51omomi.pdf 871016 رياضي مقدماتي
66 49omomi.pdf 871016 رياضي مقدماتي 1 – رياضي مقدماتي
67 50omomi.pdf 871101 رياضي مقدماتي 2
68 78omomi.pdf 861015 زبان انگليسي مقدماتي
69 87omomi.pdf 871024 زبان انگليسي مقدماتي
70 88omomi.pdf 871024 زبان انگليسي مقدماتي
71 79omomi.pdf 871026 زبان خارجه – عمومي
72 80omomi.pdf 860612 زبان خارجه – عمومي
73 84omomi.pdf 860319 زبان خارجه – عمومي
74 77omomi.pdf 861105 زبان عمومي
75 85omomi.pdf 861107 زبان عمومي
76 86omomi.pdf 871026 زبان عمومي
77 89omomi.pdf 861107 زبان عمومي
78 81omomi.pdf 871023 زبان و ادبيات فارسي مقدماتي
79 82omomi.pdf 871023 زبان و ادبيات فارسي مقدماتي
80 83omomi.pdf 871023 زبان و ادبيات فارسي مقدماتي
81 90omomi.pdf 871106 زيست شناسي مقدماتي
82 32omomi.pdf 861010 فارسي عمومي
83 34omomi.pdf 860316 فارسي عمومي
84 35omomi.pdf 860614 فارسي عمومي
85 36omomi.pdf 871021 فارسي عمومي
86 37omomi.pdf 871021 فارسي عمومي
87 38omomi.pdf 861010 فارسي عمومي
88 33omomi.pdf 861006 فارسي مقدماتي
89 46omomi.pdf 861014 مهارت هاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور
90 47omomi.pdf 861006 مهارت هاي زندگي

منبع:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور
وبلاگ دیگر من
www.daneshju-pnu.mihanblog.com